Gospodarka Odpadami

WIELE RODZAJÓW ODPADÓW – JEDEN NIEZAWODNY PARTNER

  • Potrzeby przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami sięgają znacznie dalej niż odebranie pojemnika z odpadami. Dlatego oferujemy naszym klientom także kompleksową obsługę gospodarki odpadami. Za cel stawiamy sobie optymalizację procesów i w konsekwencji obniżenie kosztów.
  • Ponieważ działamy zgodnie z literą  prawa – zapewniamy naszym kontrahentom spokój i bezpieczeństwo
  • Opierając się na analizie indywidualnych warunków i potrzeb klienta oferujemy unikatowe rozwiązania.

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • ELASTYCZNOŚĆ – Dla każdego klienta przygotowujemy indywidualne, skrojone specjalnie do jego potrzeb rozwiązanie. Opieramy się na współpracy z wieloma partnerami w całej Polsce. Dzięki temu opracowując kompleksową ofertę wybieramy najkorzystniejsze warunki odbioru każdego rodzaju odpadu dla danej lokalizacji.
  • KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO PROCESU – Wierzymy, że tylko poprzez całościowe spojrzenie na wszystkie aspekty związane z gospodarką odpadami danego przedsiębiorstwa można wypracować najlepsze rozwiązanie.
  • UKIERUNKOWANIE NA OPTYMALIZACJĘ PROCESÓW – Naszym celem jest usprawnienie procesów związanych z gospodarką odpadami. Przekłada się ono na wzrost jej efektywności i obniżenie kosztów.
  • JEDNOLITA SPÓJNA I PEŁNA DOKUMENTACJA – nasz system informatyczny generuje wszystkie wymagane „Ustawą o odpadach” dokumenty. wystawiane Karty Przekazania Odpadów (KPO) są zgodne z faktycznymi ilościami odpadów przyjętymi od naszych klientów . Ilości i kody odpadów deklarowane w zleceniach są każdorazowo weryfikowane pod względem merytorycznym i ilościowym przez naszych pracowników